Nå har de festet de første linene

Går stadig framover med prosjektet.
nyheter

Denne uken ble de første 420 kV linene festet til master nordover fra Balsfjord.

- Det er enda en milepæl i prosjektet og viser god fremdrift, sier prosjektledereren for ledning Balsfjord-Skillemoen, Stig Løvlund i en pressemelding.

Det er ett år siden de startet opp prosjektet, og fram til nå har entreprenøren Rebaioli bygget fundamenter og reist master.

Nå starter arbeidet med å strekke ledning fra Balsfjord og nordover til de nylig reiste mastene, helt frem til Reisadalen.

Det benyttes helikopter til denne strekkingen, forklarer Løvlund.

- Tråden skjøtes sammen med en liten detonasjon som vi kunne høres i nærområdene. Det er derfor knyttet noe støy til aktiviteten som nå pågår.

Arbeidet vil pågå utover høsten - først fra Balsfjord deretter fra Reisadalen og sørover.

Nord for Reisadalen og opp til Skillemoen i Alta har entreprenøren Eltel startet opp med fundamentering av mastepunkt. Stål til master og fundament ble kjørt ut sist vinter.