Rekordhøy lønnsomhet for oppdrettere

Fiskeridirektoratet omtaler 2016 som et gullår for laks- og ørretprodusenter – med gjennomsnittlig driftsmargin på 36,3 prosent – men advarer om høye kostnader.

Den gode lønnsomheten skyldes at prisen på laks og regnbueørret steg kraftig fra 2015 til 2016. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

– En driftsmargin på 36,3 prosent er den høyeste gjennomsnittlige driftsmarginen vi har registrert siden lønnsomhetsundersøkelsen startet i 1982. Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Den gode lønnsomheten skyldes at prisen på laks og regnbueørret steg kraftig fra 2015 til 2016. I 2016 lå den gjennomsnittlige lakseprisen på 50,97 kroner og på 48,22 kroner for regnbueørret. Det var en økning på henholdsvis 47 og 57 prosent fra 2015.

Den gjennomsnittlige driftsmarginen gikk opp fra 19,4 prosent til 36,3 prosent.

Direktoratet henviser til at oppdretterne er prisgitt høye laksepriser for å oppnå god fortjeneste. Fra 2015 til 2016 økte produksjonskostnaden per kilo med 18,6 prosent til 31,02 kroner.

– Vi har sett en økning i produksjonskostnadene de siste årene. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo var på sitt laveste i 2005. Da var gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo 17,76 kroner, sier Holmefjord.

Gjennomsnittlig produksjon per årsverk var på 302.484 kilo i 2016.

(©NTB)