Arctic Race of Norway:

Vil hedre fosterfamilier

I år er det tre år siden Arctic Race og Bufetat, region nord ble samfunnspartnere.

STÅR SAMMEN: Arctic Race og Bufetat, region nord står sammen for å hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen og rekruttere flere fosterhjem.   Foto: Bufetat Region Nord

nyheter

Partene vil hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen og rekruttere flere fosterhjem. Et annet ønske er å rette oppmerksomheten mot virkeligheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser, for å gi dem muligheten til å oppleve mestring. Samarbeidet bygger opp om ARoNs visjon om å være «mer enn bare et sykkelritt».

Fint å vokse opp i Nord-Troms

I 2016 var Bufetat, region nord og Fosterhjemstjenesten synlig langs alle etappene med lilla t-skjorter og ballonger, i tillegg til godt bemannede stands og andre aktiviteter. Dette ga resultater, og uken etter rittet økte antall henvendelser fra personer som ønsket å bli fosterhjem med over 200 %.

- Felles for alle fosterbarn er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Behovet for fosterhjem øker med 10 % hvert år, og vi må rekruttere adskillig flere fosterforeldre enn barn på vent, nettopp fordi vi må ha et mangfold av fosterforeldre for å treffe det som barnet har behov for. Det er mange fine områder i Nord-Troms som er fine for barn å vokse opp i. Det er gode skoler, gode helsetilbud og idrettstilbud, så vi syntes det absolutt er et positivt område å rekruttere fosterforeldre i, sier Ann Sissel Punsvik, leder for Fosterhjemstjenesten Bufetat, region nord.

Vil hedre den beste hjelperytteren

- Dette er det tredje året vi samarbeider med ARoN og vi setter utrolig stor pris på at de har valgt oss som sine samfunnspartnere. Vi bruker fargen lilla mye, og vi prøver å være synlige med og sprer den langs løypene. Denne arenaen er positiv og vi får være med på og fram-snakke et tema som ofte har andre medieoppslag. Gjennom Arctic Race har vi også fosterbarn som får være med på å dele ut sykkeltrøye til den beste hjelperytteren. Dette skjer under lagpresentasjonen på formiddagen, sier Punsvik.