Stenger vei grunnet arbeid på vannledning

Storbakken på Storslett stenges.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

STENGT: Lysblått område viser hvor det vil bli gravd ned på vannledningsnettet. Mørkeblå linje viser stengt vei. Rød linje viser omkjøring til Storbakken.  Foto: Nordreisa kommune

nyheter

I krysset Storbakken - Høgeggveien på Storslett i Nordreisa skal en vannkum skiftes ut. I den forbindelse vil krysses stenges og fylkesveien forbi arbeidsstedet blir snevret inn.

Omkjøring til Storbakken må skje via Gammelbruveien. Det er Nordreisa kommune som opplyser om dette på sine nettsider.

Veistengningen iverksettes fra mandag 11.september.

Stenger vannet

Arbeidet medfører at vannforsyningen stenger periodevis, fortrinnsvis på kveld og natt. Berørte abonnenter vil bli varslet på forhånd, skriver kommunen.

Området rundt arbeidet sperres av, og kommunen ber folk respektere båndene for egen sikkerhet.