NOAH: - Norge et dårlig eksempel for verden i ulvesaken

Nå har Klima- og Miljødepartementet bekreftet skyting av 26 ulver utenfor ulvesonen, med begrunnelse å "begrense ulvebestandens utbredelse". NOAH mener målet om å begrense en kritisk truet art er svært kritikkverdig.

KRITISK: Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, er bekymret over Klima- og Miljødepartementets bekreftelse for skyting av 26 ulver utenfor ulvesonen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Klima- og Miljødepartementet bekreftet rovviltnemndenes vedtak om å felle 26 ulv utenfor ulvesonen i kommende sesong. Hovedgrunnen til lisensfelling er å begrense ulvebestandens utbredelse, og derigjennom å forebygge potensielle økonomiske skader for beitenæringen.

- Dette er en farlig utvikling

Med dette har departementet avvist NOAH og andre miljøorganisasjoners klager på en omfattende og ubegrunnet desimering av ulv som er en kritisk truet art i Norge.

- Det er en bekymringsfull trend i ulveforvaltning at bare selve tilstedeværelsen av ulv, uavhengig av eventuelt skadeomfang, gir grunnlag for skyting. NOAH mener at å begrense ulvebestandens utbredelse uten at de spesifikke vilkårene for felling er oppfylt strider mot både naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Med dette bekrefter regjeringen igjen sin politikk om at når det kommer til ulv gjelder Bernkonvensjonen kun fem prosent av territoriet i hele Norge. Vi ser denne beslutningen som en av en rekke beslutninger hvor økonomiske og politiske interesser ikke bare er satt over hensyn til dyr og miljø, men også over rettsstatsprinsippet. Dette er en farlig utvikling, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Vil at politikerne tar ansvar

At Norge nå også står i fare for å skyte ulv innenfor beskyttelsessonen, er et svært dårlig eksempel for andre lands forvaltning av truede arter:

- Norge har et internasjonalt ansvar for den skandinaviske ulvepopulasjonen. Beslutningen er en tydelig indikasjon på respektløshet mot grensene fastsatt av lovverket, ikke minst respektløshet mot et dyr som finnes naturlig i Norge, og som har rett til å eksistere i norsk natur. Det fortsetter å forbløffe oss hvordan regjeringen nekter å vurdere andre løsninger for å dempe konflikter mellom mennesker og ulv. Vi mener en nytenkende tilnærming er nødvendig - og at politikerne må ta sitt ansvar for dette, sier Martinsen.

Rovdata

Det ble vinteren 2016-2017 registrert 54-56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert ca. 51-56 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.