Nå er det ulovlig å ta opp kveiter over to meter

iTromsø: Fra mandag 9. oktober er det ikke lenger lov å ta opp kveiter over to meter. De skal dumpes på havet igjen, død eller levende.

Erik Axner klarte i 2015 å dra opp, på stang, ei kveite som var 100,4 kg tung og 196 cm lang. Etter fotoseansen ble kveita sluppet ut i friheten i havet igjen. Foto: Jonathan Jansson / Nordic Sea Angling / NTB scanpix 

nyheter

Det melder NRK.

Bakgrunnen til den nye loven er en endret versjon av utøvelsesforskriften til Fiskeridirektoratet som trådde i kraft mandag denne uken:

«All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller døende».

Full av tungmetaller og giftstoffer

Endringen nå kommer av at Fiskeridirektoratet ønsker å hindre storkveitene fra å bli menneskemat.

– Gammel kveite har gjennom hele livet akkumulert fremmedstoffer, altså tungmetaller og giftstoffer, som kan utgjøre en potensiell risiko for mennesker. Derfor han vi innført dette påbudet om slippe ut kveiter over to meter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til NRK.

Øker risikoen for kreft

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning meldte i vår om funn av dioksiner, PCB og relativt høye nivåer av kvikksølv i storkveiter.

– Disse miljøgiftene hoper seg opp over tid i fisken. Disse miljøgiftene gir ikke akutt giftighet, men dioksiner og PCB kan gi økt risiko for å utvikle kreft, endringer i hormonbalansen og nedsatt immunforsvar, sa forsker Bente M. Nilsen i NIFES til NRK.

Minstemålet ennå gyldig

Fra før er det heller ikke lov å ta opp kveiter under minstemålet på 80 cm. Omregnet til vekt tilsvarer dette 5,5 kg rund, 5,0 kg sløyd med hode og 4,0 kg sløyd og hodekappet.