100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole

100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.

Leder i resolusjonskomiteen Henrik Asheim på talerstolen den siste dagen under Høyres Landsmøte 2016 på Gardermoen, søndag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

– Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

Av de øremerkede midlene går den største posten til lærerspesialister.

– 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste. Dette gjelder for 1.–4. trinn. Lærerne som er eksperter på sitt lærerværelse, på å identifisere de som sliter og hva man skal gjøre for å løfte alle barna opp et hakk innen norsk, matte og engelsk, sier Asheim.

Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet. Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, retter seg mot barnehagen.

– Det skal ikke være skole, men barna skal bli forberedt, lære tall og bokstaver, sier Asheim.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2018:

* Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret. ( Dagbladet )

* Drøyt 2,7 milliarder til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. (Høie/Jensen 29.08)

* Utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge. Låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018. (Mæland 29.08)

* Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner. Programmet skal innføres over hele landet fra 2019. (Høie 06.09)

* 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. (Søreide/Jensen 05.09)

* 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter. (Solberg 03.09)

* Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder. (Helgesen 08.09)

* 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret. (Nettavisen )

* 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner. ( Khrono )

* Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter. ( Dagbladet )

* Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner. ( Nettavisen )

* De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018. ( E24 )