Hva skal veiene hete?

Ni forslag for veinavn i Storfjord er ute på høring.

Illustrasjon: Storfjord kommune 

nyheter

Storfjord kommune opplyser på sine nettsider at plan- og driftsstyret i kommunen har vedtatt å legge ni nye forslag til veinavn ut på høring.

Kommunen inviterer alle som ønsker å uttale seg om veinavn eller skrivemåte å gjøre det før høringsfristen 15. november 2017.

Innspill på veinavnene kan sendes til kommunens postadresse eller fylle ut skjema på kommunens nettsider.


       Stedsangivelse                                                              Høringsvedtak

 91Fra Vestersidaveien mot Kvalnes/Kvalnesbukta (hyttefelt)Bossooaivi
 92Fra Hattengveien mot Hatteng camping (forretninger/bolig)Elvestrandveien
 93Fra Horsnesveien mot Elsnes (bolig/hytteområde)Elsnesveien
 94Fra Horsnesveien mot Lundeng (bolig/hytteområde)Ollibakken
 95Fra Nordlysveien mot Bentsnes/Bentsjord (hytteområde)Bentsjordveien / Bentsjorda
 96Fra Nordlysveien mot boliger/hytter på østsida av veien ved BentsjordNordliveien
 97Fra Skibotsveien mot Olderelv camping/boligerOlderelvveien
 98Fra Skibotsveien mot Forraneset (hyttefelt)Forranesveien
 99Fra Eggen gård i Signaldalen mot Fredheim og Olsborg seterSeterveien