Nå rives gamle strømledninger

100 kilometer med overføldig strømledning rives i Nord-Norge. Igjen står urørt natur.

100 km med overflødig strømledning rives nå i Nord-Norge. Her blir det igjen urørt natur.  Foto: Newswire

nyheter

Gjennom nyhetsbyrået Newswire blir det opplyst at samtidig som Statnett bygger nye strømledninger, river de ned gamle.

– Vi river rundt fem kilometer strømledning for hver 10 kilometer vi bygger nytt. Vi river altså halvparten så mye som vi bygger, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Miljøstrategi

Med den store oppgraderingen av hovedstrømnettet gir nye ledninger og transformatorstasjoner en stor kapasitetsøkning i nettet. Derfor kan mye gammelt rives. Dette er en del av Statnetts miljøstrategi.

– Siden vi startet dette arbeidet for 17 år siden, har vi revet 611 km med kraftledninger. I samme periode har vi bygd 1173 km med nytt ledningsnett, sier Vardheim.

Ingen spor igjen

I Nord-Norge rives det for tiden 100 kilometer med gammel strømledning.

– Den nye kraftledningen på 150 kilometer mellom Ofoten og Balsfjord ble nettopp ferdigstilt, og her er vi godt i gang med å rive gammelt nett som nå blir overflødig. Til sammen skal vi rive 100 kilometer med ledning, sier Vardheim.

Vardheim opplyser at etter noen år vil det ikke være mulig å se spor etter den gamle ledningen.