Bondelaget raser over manglende kompensasjon i statsbudsjettet

Regjeringen økte i vår den tollfrie importkvoten på ost fra EU. I årets statsbudsjett kompenseres ikke norske bønder for tapet kvoteøkningen vil medføre.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

nyheter

– Det er helt uholdbart at dette ikke blir fulgt opp, sier Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes.

Økningen på den tollfrie importkvoten på ost fra EU tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige norske melkebruk. Det medfører store økonomiske tap for norske bønder.

Et stortingsflertall har siden bedt regjeringen kompensere bøndenes tap. Men regjeringen har i årets statsbudsjett valgt ikke å gjøre det.

– Jeg er opprørt over at regjeringen ikke følger Stortingets flertall om kompensasjon til norsk melkeproduksjon etter at store markedsmuligheter er gitt bort og fjernet, sier Bartnes.

Regjeringen har også faset ut eksportstøtten til Jarlsberg-ost, noe som har rammet 8 prosent av norsk melkeproduksjon. I tillegg har kvoten på import av storfekjøtt blitt tredoblet.

Samlet sett medvirker disse tiltakene til tapte markedsmuligheter til en verdi av rundt 400 millioner kroner, ifølge Bondelaget.