Er du i en av risikogruppene?

Influensa influensavaksine vaksine  Foto: Gudrun Gulldahl

nyheter

Vinteren nærmer seg, og med den følger også influensasesongen, som går fra uke 40 til uke 20 påfølgende vår. I Nordreisa er årets tilbud av influensavaksinering på Nordreisa familiesenter.

Dette er eksempler på noen av de Nordreisa kommune opplyser på sine nettsider er målgrupper for influensavaksinasjon 2017/2018.

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Kronisk leversvikt/nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I Nordreisa er årets tilbud av influensavaksinering på Nordreisa familiesenter.