Gode tall for SpareBank 1 Nord-Norge

Det er gode utsikter for nordnorsk økonomi, spesielt innen bygg, fiske og turisme.

VEKST: Driftsresultat før skatt i Sparebank 1 Nord-Norge er på 1254 millioner kroner, en økning på 55 millioner kroner eller nesten fem prosent fra samme periode fjor som var på 1199 millioner kroner. 

nyheter

Regnskapet for SpareBank 1 Nord-Norge per 3. kvartal 2017 ble presentert på fredag. Driftsresultat før skatt er på 1254 millioner kroner, en økning på 55 millioner kroner eller nesten fem prosent fra samme periode fjor som var på 1199 millioner kroner. Driftsresultat etter skatt er selvsagt noe mindre, mer nøyaktig 1016 millioner kroner med økning på 31 millioner eller bare tre prosent fra fjoråret.

– Dette er et solid resultat, og det kommer som en konsekvens av en tydelig plan fra konsernets side. Vi har fokusert på det vi kan, nemlig å drive finansvirksomhet i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Økonomisk vekst i nord

Janson mener at det er gode utsikter for nordnorsk økonomi, spesielt innen bygg, fiske og turisme.

– Veksten i Nord-Norge skyldes i all hovedsak to forhold; sterke eksportnæringer og betydelige private og offentlige investeringer i bygg og anlegg. Den bebudete kronestyrkingen, som ville rammet eksportnæringene, har ikke slått til. Vi tror den positive utviklingen vil fortsette i 2018.

Sparebank 1 Nord-Norge, ser at fisk blir viktigere og viktigere for regionen. Totalt utgjør eksportvaren nå 60 prosent av landsdelens totale eksport. Veksten innen turisme fortsetter å vokse, og antall gjestedøgn har en jevn økning i alle de tre nordfylkene.

– Aktiviteten innenfor bygg og anleggsektoren er fortsatt på et høyt nivå, og selv om veksten er blitt redusert er den høyere i nord enn i resten av landet, sier Janson

Modernisering

Sparebank 1 tar i bruk roboter i større grad, blant annet en de kaller Aurora.

– Vi kaller det for digitale assistenter. Nylig fikk vi helt nytt familiemedlem i konsernet, nemlig en chatbot vi har døpt Aurora. Hun er en digital assistent som kan stilles spørsmål om nærmest hva som helst, og hun gir raske og gode svar på det aller meste. Uavhengig av om man spør klokken tre om ettermiddagen, eller klokken tre om natta. Ny teknologi gir fantastiske muligheter, og vi vil bruke det handlingsrommet som gode resultater gir til å være helt i front hva teknologi angår.

Konsernsjefen forventer flere roboter fremover.

– Assistentene vil ta over oppgaver de er egnet til. Det vil skape bedre kundeopplevelser, samtidig som vi frigjør menneskelige ressurser som igjen kan benyttes der de digitale assistentene kommer til kort. For det er fortsatt slik at vi kommer til å satse på lokal tilstedeværelse og lokal kunnskap representert med virkelige mennesker. Det er og blir et strategisk valg som skiller oss fra mange av våre konkurrenter, sier han

SpareBank 1 Nord-Norge - resultat per 3. kvartal 2017 (tall i parentes er tilsvarende periode i 2016):

  • Resultat før skatt 1.254 millioner kroner (1.199 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt 1.016 millioner kroner (985 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,8 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 358 millioner kroner (393 millioner kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 9 % (6,3 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,6 % (11,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (15,1 %)