Ber om penger til oppdrettskommuner

Ordfører i Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik har nylig vært på høstsamling for Norske Fjord og Kyst Kommuner(NFKK), hvor de så på problemstillinger knyttet til å være kystkommune.

Misfornøyd NFKK er misfornøyd med hvordan havbruksfondet får sine inntekter.  Foto: Johanne P. Elvestad

Møte Ordfører i Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik har vært på høstmøte med Norske Fjord og Kyst Kommuner. 

nyheter

-Tidligere har Stortinget vedtatt et havbruksfond. Dette har sine inntekter utelukkende fra at det blir mer laks i havet. Vi mener et fond også må ha inntekt fra laksen/ ørreten som allerede står i sjøen, skriver Losnegaard Mevik i en pressemelding til Framtid i Nord.

NFKK ber om at Stortinget gjennom statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni 2017, og sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen. De skriver at kommunen vil være den helt nødvendige førstelinjetjenesten for å bekjempe marin forsøpling langs kysten, og at det krever både menneskelige og finansielle ressurser.

NFKK mener at havbruksfondet hittil har blitt tilført ubetydelige inntekter, dermed har kommunene ikke fått noen glede av overføringer fra fondet.

Kvænangen kommune mener at fondet skal ha en del av inntekten av det som er i havet. I følge løsnegaard Mevik er dette noe regjeringen ikke ønsker å utrede.

-Ingen lar være å tjene penger fordi de må betale litt mer skatt, men det er klart; mye vil ha mer. Da er det vår jobb som politikere å først og fremst sikre fellesskapet og framtida for det norske folk, skriver ordføreren.