Færre dør av ikke-smittsomme sykdommer

Nye tall fra folkehelseinstituttet viser at færre nordmenn før 70 år dør av ikke-smittsomme sykdommer. Det betyr nødvendigvis ikke at vi har blitt friskere, sier Norsk Friluftsliv.

FÆRRE DØR: Men fedme øker betraktelig.   Foto: Illustrasjonsfoto Norsk friluftsliv

nyheter

Tallene til Folkehelseinstituttet viser nedgang i dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer eller livsstilssykdommer som det også kalles. Færre dødsfall ved kreft og hjerte-karsykdommer er en stor del av årsaken.

- En nedgang på 18 % fra 2010 til 2015 er svært gledelig. Men i samme periode økte helsekostnadene i Norge med over 80 milliarder, eller 35 % til 311 milliarder, påpeker Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – og viser til tall fra SSB.

Flinkere til å behandle

Heimdal mener det at færre dør, ikke trenger bety at nordmenn er blitt friskere, men også flinkere til å behandle.

- Vi har også sett tegn i perioden på at helseforskjeller øker i befolkningen. Siste tall kan også tyde på at aktiviteten på nytt er på vei ned i befolkningen, og at fedme øker vesentlig, sier generalsekretæren i Friluftslivets fellesorganisasjon.

Stanse kostnadsvekst

FRIFO gleder seg over at flere mennesker lever lenger på tross av alvorlig sykdom. Dem sier også at kampen handler om å holde folk friske og snu veksten i helsekostnadene. I løpet av de neste fire årene venter dem en kostnadsvekst på hele 170 milliarder, noe som ifølge dem ikke er bærekraftig over tid.

- Skal vi få løst problemene trengs et tverrpolitisk forlik om å prioritere forebygging og folkehelse i årene fremover, understreker Heimdal.