Ap går mot kutt i bostipend

– Regjeringas forslag vil gå ut over elevene, sier Martin Henriksen.

Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy.  Foto: Martin Kristiansen

nyheter

Sittende regjering har i statsbudsjettet foreslått å øke avstandsgrensen for å kunne få borteboerstipend. Dette har skapt reaksjoner i fylker med store avstander og mange hybelboere, og Elevorganisasjonen mener kuttet bryter med gratisprinsippet i skolen.

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Martin Henriksen reagerer på forslaget. Han sier en økning på avstandsgrensen fra 40 til 60 kilometer vil ramme enkelte distrikter hardt.

Mange elever har allerede lang reisevei til skolen, og en hybel på skolestedet er ofte det eneste alternativet hvis de skal få tatt den utdanninga de ønsker. Når regjeringa gjør det vanskeligere å få bostipend vil det gå ut over elevene, sier Henriksen.

Ap foreslår derfor å skrote regjeringens kutt i borteboerstipendet, til tross for at det sparer regjeringen 21,2 millioner kroner. Partiet foreslår å la bostipendet være på dagens nivå.

Ap vil ikke gjøre det vanskeligere for elever i distriktsfylker å ta den utdanningen de ønsker, sier Henriksen.

Elever under videregående opplæring kan i dag få bostipend dersom de ikke bor hos foreldrene sine og avstanden mellom hjemmet og skolen er 40 kilometer eller mer, eller om reisetiden er tre timer eller mer per dag.