Finnmark trekker seg fra forhandlingene med Troms

Finnmark og Troms har brutt forhandlingene om nytt storfylke.

  Foto: Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

iTromsø: Forhandlingene har foregått de siste ukene. De skulle etter planen legge fram et omforent dokument for de to fylkestingene, som skulle behandles på møte i desember. Onsdag var siste dag med forhandlinger, og partene klarte ikke å komme til enighet.


Nå er de endelig enig om navn på den nye regionen: – Det er et kompromiss

«Troms og Finnmark fylkeskommune» eller «Finnmark og Troms fylkeskommune» blir navnet. Nå skal Språkrådet på banen før den endelige beslutningen tas i fylkestingene.

 

Årsaken er at de ikke ble enige om hvordan representasjonen i en fellesnemnd skulle se ut. Finnmark vil ha en garanti om lik representasjon i fellesnemnda, mens Troms ved fylkesrådsleder ikke vil gi en slik garanti før mandatet til fellesnemnda er klar.

Fellesnemnda er organet som skal lede sammenslåingsprosessen av de to organisasjonene.