NINA ønsker tips fra deg som har sett død sjøfugl

– Det kan være svært verdifull informasjon.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

Sist uke ble det gjort observasjon av mange døde måker på kysten av Kvænangen. Dette ble omtalt av avisa Nordlys.

Nå ønsker Norsk institutt for naturforskning (NINA) mer informasjon om hva omfanget av dødeligheten er og dødsårsak, og ber publikum ta kontakt.

Ønsker informasjon

– Det er et stort område, og for oss hadde det vært svært verdifullt å få informasjon fra folk som bor i området hvis dem observerer døde sjøfugl og eventuelt få dem til å samle noen av fuglene inn for obduksjon, sier Signe Christensen-Dalsgaard i en pressemelding til Framtid i Nord.

NINA jobber på oppdrag for Miljødirektoratet med et prosjekt hvor de kartlegger omfanget av bifangst av sjøfugl i norske fiskerier. I den forbindelse er oppmerksomheten rettet mot mulig bifangst av sjøfugl i vinterfisket etter sild i Troms.

Koplet til sildefiske

Ifølge Christensen-Dalsgaard var det en liknende episode med død sjøfugl i fjor i Skulsfjord.

– Her fikk vi samlet inn mye død fugl, som ga verdifull informasjon som koplet dødsårsak til sildefisket. Resultatene fra i fjor indikerer at mortaliteten av måsene trolig er knyttet til en periode med mye dårlig vær i den mørke tiden av året hvor fuglene sannsynligvis har vært svært sultne. Dette kan ha forårsaket bifangst av sjøfugl i et fiske som ellers ikke vanligvis er karakterisert som «problematisk» for sjøfugl.

Observasjon av døde måser på kysten av Kvænangen, har nå aktualisert problemstillingen.

– Det er vanskelig å fastslå om det samme gjelder de fuglene som nå er drevet i land, men vi er veldig interessert i å få mer informasjon.