Protesterer på lukking av fengslingsmøte

Pressen har motsatt seg lukking av fengslingsmøte i saken der en samfunnstopp er siktet i en sedelighetssak.

FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

iTromsø: På vegne av iTromsø Nordlys, NRK og TV2, ble pressens protest overlevert til retten.

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Gøril Lund og forsvarer Ulf Hansen har begjært lukket fengslingsmøte i saken der en samfunnstopp fra Tromsø er siktet i en sedelighetssak.

HILSER: Politiadvokat Gøril Lund hilser på forsvarer Ulf Hansen. FOTO: RONALD JOHANSEN 

– Politiet vil kreve forlenget fengsling av siktet samfunnstopp

Politiet vil ifølge forsvareren kreve forlenget fengsling for samfunnstoppen i Troms som er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

 

Arne Rovick i TV2 ba retten ta hensyn til domstollovens paragraf 124 som forutsetter at alle rettsmøter skal være åpne.

- De fleste unntakene er "kan"-regler, pressen mener retten bør vurdere å legge til grunn meroffentlighet.

KASTET PÅ DØR: Her blir pressen bedt om å forlate rettssalen der fengslingsmøtet finner sted. FOTO: RONALD JOHANSEN 

 

- Pressen er naturligvis kjent med referatforbudet fra forrige rettsmøte. I denne saken handler det om en samfunnstopp og det er av stor viktighet og en del av vår samfunnsoppgave at pressen får være til stede i fengslingsmøtet for å høre de bevis som blir lagt fram for retten. Det vises også til at saken har stor offentlig interesse, og har vakt oppmerksomhet i både lokale og nasjonale media, heter det i protesten.


Samfunnstopp anmeldt for lignende forhold i 2016

Samfunnstoppen fra Tromsø, som er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang, ble også anmeldt for et lignende forhold i 2016, melder NRK.

 

Rettens administrator Knut Rye-Holmboe opplyser om at dørene lukkes av hensyn til siktede og fornærmedes ærbarhet og privatlivets fred.

- Det foreligger informasjon som vil fremstå som særlig sårbar og sensitiv, det vil også fremkomme forhold som gjør at offentlighet vil vanskeliggjøre opplysning av saken, sier han.

Den siktede samfunstoppen hilste på pressen på tur inn i rettsmøtet, men ga uttrykk for at han ikke ønsker å kommentere saken.


Politiker-advokat: Siktelse kom som lyn fra klar himmel

Politikeren fra Troms som er varetektsfengslet i en uke siktet for sedelighetslovbrudd, sier siktelsen kom som lyn fra klar himmel.