Trekker fram valgmuligheter

For disse ungdommene vil valgmuligheter være viktig. Generelt tror de ungdom er positive med tanke på framtiden.

framtidsplaner: Disse elevene har mer eller mindre bestemte planer for sin framtid. For noen av dem vil det innbære at de må flytte for å ta høyere utdanning. Fra venstre: Leder i elevrådet ved Storslett skole Oda Agnete Birkelund, Jonas Pedersen, nestleder Odin Bakken og sekretær Anneli Aamo. Foto: Johanne P. Elvestad 

nyheter

Dette er første gang Nordreisa deltar i undersøkelsen, og kan derfor ikke se noen trend fra resultatene, men de kan sammenligne seg med nabokommunene og resten av landet.