Språkrådet gir ikke klart råd om navn på nytt fylke

Finnmark og Troms, Troms og Finnmark eller rett og slett Nordlys? Navnet på det nye fylket er fortsatt uklart, og Språkrådet gir ikke noe klart råd.

Nordlyset flimrer på nattehimmelen over Tromsø, men Språkrådet avviser at det nye sammenslåtte fylket med Troms og Finnmark bør få navnet Nordlys. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

nyheter

Språkrådet har nå gjort en vurdering av navneforslagene som foreligger om hva det nye sammenslåtte fylket i nord kan hete. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune, melder NRK.

Språkrådet mener at dersom bare ett av dagens fylkesnavn skal brukes, kan Finnmark forsvares fordi det tidligere har blitt brukt om de to fylkene og om større områder. Men rådet mener at dette navnevalget kan være vanskelig ettersom det omfatter bare ett av dagens to fylker.

Rådet støtter ønsket om dobbeltnavn på fylket, men hvis det velges blir neste spørsmål hvilket navn som skal stå først.– Det at Finnmark fremstår som den eneste kandidaten til et aktuelt enkeltnavn, kan tale for at Finnmark står først. Et annet moment kan være uttale, og at det letteste leddet, Troms, står først. I praksis vil begge navnene være lette å uttale, og vi ser ingen grunn til å framheve den ene eller den andre rekkefølgen på dette grunnlaget, skriver Språkrådet.

Rådet avviser imidlertid klart et forslag om å kalle fylket Nordlys. (©NTB)