– Vi må løfte blikket

Ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros – støtter opp om pelsdyrnæringen.

STØTTEERKLÆRING: Ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros mener den styrte avviklingen av pelsdyrnæringen må være fattet på feil grunnlag, et grunnlag med mye synsing. Foto: Kjetil N. Skog. 

SERIØST: Leiros har besøkt Birtavarre Pels flere ganger og går god for dyrevelferden på gården. – De driver seriøst, sier han. Foto: Arkiv. 

nyheter

Forrige uke skrev Framtid i Nord en sak om at Levin Mikkelsen og hans revefarm i Kåfjorddalen blir rammet av regjeringens styrte avvikling av pelsdyrnæringen.

Nå ønsker Kåfjord-ordfører Svein O. Leiros (Sp) å støtte opp under både bedriften og næringen generelt.

– I alle næringer er det noen som gjør feil. Vi finner at det rømmer oppdrettslaks i havbruksnæringen og fjørfe står tett i tett i kyllingindustrien. Skal det nå bli slik at hvis en bonde ikke ivaretar dyreholdet så skal han legge ned hele gården? Man må løfte blikket litt mer enn som så, sier han.


Ja til innovativ og bærekraftig pelsdyrnæring

Disse dyrene er avlet frem og klarer ikke å overleve ute i naturen, skriver Kåfjords ordfører.

 

Mye synsing?

Ifølge han er det politiske vedtaket fattet på feil grunnlag. Han påstår også at næringen er blitt gjenstand for en såkalt «kaffe-latte politikk», hvor de politiske vedtakene er gjort rundt et kaffebort på det sentrale Østlandet.

– Det virker som om det er fattet ut fra en mening i samfunnet med mye synsing, sier han.

Ordføreren er heller ikke sikker på at de forskjellige partiene i Kåfjord kjenner til industrien godt nok.

– Har Kåfjord Fremskrittsparti for eksempel tatt moderpartiet med på besøk? spør han.


Fortviler over regjeringens beslutning:

– Jeg vet inderlig godt at dyrene har det bra

Levin Mikkelsen kan miste muligheten til å fortsette med det han har drevet i 37 år.

 

Importforbud

Leiros forteller at det for under ett år siden var bred politisk enighet sentralt om å jobbe med å videreutvikle næringen på en bærekraftig måte.

– Dette er det lagt ned masse arbeid i, arbeid som nå også er forgjeves.

Han legger til at dersom man alt ønsker næringen død, burde man samtidig satt importforbud på pels, ellers er vedtaket urimelig.

– Mentaliteten blir litt sånn: vi produserer det ikke, men jeg skal kunne kjøpe det likevel. Vi vet at Norges produksjon av pels er liten, og at dyrevelferden i mange andre land er nærmest fraværende.

– Hvor kjøpe skinnlue?

Leiros er i tillegg bekymret for den samiske håndverksnæringen duodji dersom pelsdyrnæringen blir avviklet.

– I den samiske tradisjonen bruker man skinnluer som er laget av blåreveskinn. Dette har vært brukt i masse år. Hvor skal man nå kjøpe slike produkter? Skal man legge ned duodjinæringen også, spør han fortvilet.

Ifølge han skal det nå jobbes politisk, både fra Kåfjord og fra Troms Senterparti for å prøve å omgjøre vedtaket.

– Men jeg er redd toget allerede er gått, avslutter han.