Det er så man blir helt grønn

Flypassasjereren og informasjonssjefen virker å befinne seg på hver sine flyplasser. På hver sin planet.

  Foto: Kjetil Nielsen Skog

Widerøes utfordring er å forklare hvorfor de har så mange tekniske feil.

nyheter

Passasjer Karl-Gunnar Skjønsfjell forteller om et flyveselskap som har kansellert fire av turene han skulle ut på, og som er svært kritisk til at årsaken er teknisk feil. Skjønsfjell mener det ikke handler om feil på flyene, men om et selskap som bevisst dropper å trafikkere Sørkjosen Lufthavn med fly for å spare penger.

Skjønsfjell mener Widerøe ikke er til å stole på.

På den andre planeten sitter Widerøes informasjonssjef, Catharina Solli. Hun beklager at Skjønsfjell tilfeldigvis har kommet ut for tre avganger med tekniske feil og en med dårlig vær, men står fast på at det er uflaks.


ORDFØREREN OM WIDERØE-SAKEN:

– Dette kan vi rett og slett ikke godta

Ordføreren i Nordreisa mener Widerøe må få opp regulariteten på Sørkjosen lufthavn. – Widerøe må komme på banen og gjøre noe med dette! Regulariteten er ikke god nok.


Solli mener Widerøe er til å stole på.

I 2016 ble flyveselskapet, som har monopol på passasjertrafikk på Sørkjosen, kåret til det selskapet med best regularitet - i verden. Tallenes talle tilsier at Widerøe sin regularitet på Sørkjosen Lufthavn var 92,6 prosent i 2016. I fjor hadde den falt til 90,3 prosent. Med andre ord så mangler hver tiende.


Kravet fra staten er 97 prosent. Kravet fra de reisende er naturligvis 1oo prosent. Eller egentlig ikke. Alle som skal fly i Nord-Norge ser i været. Snør det tett, eller at det blåser hardt, så forstår alle og en hver at det beste er å holde seg på bakken. Vi vet hvor vi bor.

Widerøes utfordring er å forklare hvorfor de har så mye tekniske feil på sine fly. Solli forsøker i intervjuet å forklare det med at flyene har tøffe ruter å fly og værharde plasser å lande. Det er greit, men hvorfor rammer det Sørkjosen hardere enn andre flyplasser i landsdelen?

Det er dette Skjønsfjell og vi ikke forstår. Og det er det Widerøe må finne ut av og få en stopp på. Og dersom flyselskapet ikke selv kan finne ut av det, må Staten ta grep. Norge betaler Widerøe for å fly på Sørkjosen. Ikke over...