Leier ut brakkerigg

Nord-Troms Maskin og Anlegg har fått tillatelse til å sette opp brakkerigg.

SØRSTRAUMEN: Brakkene blir oppført på Sørstraumen. Arkivfoto.  Foto: Martin Johannessen

nyheter

Teknisk etat i Kvænangen kommune har gitt Nord-Troms Maskin og Anlegg dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å sette opp en midlertidig brakkerigg på cirka 357 m² BYA. Dette på Sørstraumen.

Brakkeriggen skal brukes til utleie og skal stå i to år.

– Firmaet som skal leie brakkeriggen skal delta på mastebyggingen/linja som pågår inne på fjellet, skriver Oddbjørn Pedersen i søknaden.

Firmaet som skal leie riggen kommer i februar 2018.

Riggen blir tilknyttet eksisterende vann i et allerede eksisterende næringsbygg.