Håper at så mange som mulig svarer

Nå kan ungdommer i Troms fortelle hvordan de virkelig har det.

Overgangen fra barn til voksen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Ungdata er en nasjonal undersøkelse som over 400.000 ungdommer hittil har svart på. I ukene 10 og 11 er det elever på videregående skole i Troms som har muligheten til å delta i undersøkelsen. Dette opplyser Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Roar Sollied (V), fylkesråd for utdanning i Troms, håper at så mange som mulig tar seg tiden til å svare.

– Jeg oppfordrer alle elever i Troms til å være med på undersøkelsen og dermed gjøre situasjonsbildet så riktig som mulig. Dermed kan vi også treffe bedre med tiltak.

Undersøkelsen består av over 150 spørsmål om blant annet fysisk og psykisk helse, fritid, mediebruk, nærmiljø, rus - og alkoholvaner, kriminalitet og vold, samt syn på framtiden.

Det er ventet at resultatene kan gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdom. Det gir en viktig bakgrunn for å bedre levekår og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom.

I Nord-Troms er det kun Lyngen kommune som gjennomfører undersøkelsen i år.