Arbeidstilsynet varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk

Arbeidstilsynet vil i løpet av året gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen.

  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

nyheter

Jordbruk og skogbruk er valgt ut som hovednæringen tilsynet vil konsentrere seg om i 2018. Den er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i landet. Siden 2013 har 30 personer mistet livet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

I fjor ble det også gjennomført rundt 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Noe av det tilsynet undersøker, er bruk av setebelte i traktorer.

– Dessverre ser vi at det fortsatt er mange ulykker som skjer grunnet manglende bruk av setebelte. Traktorer skal alltid ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Funn fra fjorårets tilsyn viser at flere av påleggene gjelder brudd på sikkerhetsrutiner. I tillegg til manglende setebelte, var det i ett av fire tilsyn fare for fallulykker grunnet manglende sikring. Det er også avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

I år vil Arbeidstilsynet også rette seg særlig mot avløserlag. I tilsynene er det funnet brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring.

(©NTB)