Økt jordskredfare i Nord-Norge

Varsom.no har sendt ut varsel om økt jordskredfare i Nord-Norge. Faregraden er satt til gult nivå.
nyheter

Årsaken er økende snøsmelting på grunn av høyere temperaturer.

– Høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli opp mot 25 mm/døgn, opplyser varsom.no.

Situasjonen kan føre til skader lokalt, og varsom oppfordrer folk til å holde seg unna utsatte områder.

– Det er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Det er også økende sjanse for sørpeskred.

– Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, skriver varsom.no.

Snøskredfaren er satt til moderat – nivå to.