Vil ha nye fødselsregler for fiskere

Regjeringen vil at kvinnelige fiskere skal kunne ta lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel - uten å miste inntekt.

Sildesnurper, fiskebåt, tråler  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I en pressemelding opplyser Regjeringen at de foreslår at fiskerkvinner kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske.

– Vi ønsker flere kvinner i fiskeryrket. Det er på høy tid at vi oppdaterer relevante regler om fødsel, og derfor sender vi nå et forslag ut på høring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen i en pressemelding.

De nye reglene skal legge til rette for at mødre ikke skal trenge å være i båten under svangerskap og i perioder med amming. Disse endringene innebærer at kvinnene skal få anledning til å amme i minst to år etter fødsel.

Dersom endringene blir vedtatt åpner departementet for at kvinnelige fartøyeiere ved fødsel kan få unntak fra kravet om å stå om bord under fiske i åpen gruppe for kystfiskeflåten. Unntaket gjelder fra tolv uker før fødsel til utgangen av det andre kalenderåret etter fødselen.

Høringsfristen er satt til 29. juni 2018.