Sæverud fikk seks nye år

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud, ble åremålsutnevnt i statsråd i dag.

TAR SEKS NYE ÅR: Ole B. Sæverud søkte, og fikk, seks nye år som politimester i Troms.  Foto: Ronald Johansen/iTromsø

nyheter

Ole B. Sæverud (46) har innehatt stillingen som politimester i Troms siden 2012. Nå har han fått en ny seksårsperiode som politiets øverste sjef i fylket.

Hans første åremålsperiode går ut 30. juni og Sæverud sto til slutt igjen som eneste søker til stillingen etter at den andre søkeren trakk seg.

Sæverud er cand. jur. og har blant annet vært politiadjutant og politiadvokat i Troms politidistrikt, samt statsadvokat og førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.


Disse har søkt på politimesterjobben

En kvinne var på søkerlisten, men trakk seg.


Også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold har i likhet med Sæverud fått fornyet tillit i seks nye år. Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) kommenter de to på følgende måte:

–  Som toppledere i politiet har politimesterne en sentral rolle i å forme fremtidens politi, og ikke minst viktige lederoppgaver i den pågående endringsprosessen i politiet. Når Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud fortsetter som politimestre i  Oslo og Troms, sikrer vi kontinuitet i endringsarbeidet i disse politidistriktene Jeg er derfor glad for at Sjøvold og Sæverud fortsatt skal lede sine politidistrikter på den gode måten de har gjort frem til nå, sier Tor Mikkel Wara.


Jakter ny politimester i Troms: – Jeg vet ikke om jeg vil søke

Ole B. Sæverud har i seks år jobbet som politimester i Troms politidistrikt. Om like over fire måneder har han – på papiret – sin siste arbeidsdag i sjefsstolen.