Vil ha slutt på all kjøring med vannscooter

Samenes Folkeforbund er helt imot kjøring på vassdrag og i ferskvann.

Vannscooter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix  

nyheter

Dette opplyser landsstyret i Samenes Folkeforbund i en pressemelding til Framtid i Nord.

Samenes Folkeforbund mener bruken av vannscootere representerer en uønsket støykilde som forstyrrer både dyrelivet, men også privatlivets fred. De mener økt motorisert ferdsel også gir økt forurensning, og dessuten representerer bruken en økt trussel av spredning av sykdommer.

– Økt grad av motorisert ferdsel gjør at folk kan bevege seg raskere fra vann til vann, noe som kan øke sannsynligheten for at G. Salaris overføres til nye elver via infisert utstyr. Vi mener det bør innføres strenge krav til desinfisering ved bruk av vannscootere, opplyser styret.

Ifølge forbundet kan kommunene fastsette lokale forskifter om bruk av vannscootere. Det finnes flere alternativer lovhjemler å ta i bruk, skriver de:

Lov 17.april 2009 nr. 19 og forskrift 15.desember 2009 nr. 1546 gir hjemmel for å vedta lov om lokale fartsbegrensninger. Lov 10.juni 1977 nr.82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gir hjemmel for å fastsette forskrifter om bruken i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.

Kommunene er også ved vedtak 28.september 2015 nr.1100 delegert myndighet etter småbåtloven § 40 fjerde ledd annet punktum til å fastsette forskrifter.


KOMMUNENE I NORD-TROMS:

Skal regulere vannscooterkjøring

Regionrådet vedtok fredag å starte en prosess mot en felles forskrift om kjøring av vannscooter i Nord-Troms.