Kjøper aksjer i reiselivsselskap

Kommunestyret har vedtatt kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord.

Nordreisa kommunehus  Foto: JONAS RENÉ JOHANSEN

nyheter

Et enstemmig kommunestyre i Nordreisa har vedtatt å kjøpe 250.000 aksjer à kr. 1 i Visit Lyngenfjord AS, og går dermed inn som eiere i selskapet. Aksjekjøpet blir inndekket via utviklingsfondet.


– Lyngenfjorden tar bærekraftig utvikling på alvor

Er ett av totalt 15 reisemål som nå har Merket for bærekraftig reisemål.

 

Storfjord, Kåfjord og Lyngen har også aksjer i reiselivsselskapet, og eier per dags dato henholdsvis 27,91 prosent, 27,91 prosent og 33 prosent.

Kommunen skal fortsatt bidra med driftstilskudd.