Nordlendinger og hedmarkinger best bak rattet:

Skaper best flyt

Best til å skape flyt i trafikken er de i Nord-Norge og Hedmark, og ikke overaskende er det unge menn som er hardest på gassen.

Illustrajonsfoto   Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

nyheter

Harstad Tidende skriver at statistikken til SpareBank 1 Forsikring viser at menn står for tre fjerdedeler av kjøringen og kvinnene for en fjerdedel.

Ser vi på Norges 20 største byer er det bergenserne som havner nederst på rankingen.

100 millioner kilometer sier mye om hvordan nordmenn kjører bil.

Best til å skape flyt i trafikken er de i Nord-Norge og Hedmark, og ikke overaskende er det unge menn som er hardest på gassen

- Siden lanseringen av smart bilforsikring i 2017, har våre kunder kjørt 100 millioner kilometer. Det tilsvarer 2 millioner timer, eller 220 år, med sammenhengende kjøring. Det gir en god pekepinn på hvor flinke nordmenn er til å kjøre bil, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring.

Smart bilforsikring skal motivere og belønne trygg kjøring med flyt, og rundt 20.000 nordmenn har tatt den i bruk. Ut ifra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger dannes det en kjørescore som sier noe om hvor pent en kjører. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt på forsikringen.

- Gjennomsnittsfarten til den norske sjåføren er på 42,5 km/t. Hvis vi holder tomgangskjøringen utenfor og bare ser på farten når hjulene ruller så er gjennomsnittsfarten 50,8 km/t, sier Skovly.

Gutter hardest på gassen

Erfaring bak rattet viktig for å skape flyt i trafikken. De yngste sjåførene kjører med mindre flyt og har lavere kjørescore.

Fra 35-årsalderen og oppover kjøres det i gjennomsnitt med god flyt, selv om det er individuelle forskjeller.

- Ikke overraskende er det store forskjeller på kvinner og menn, spesielt blant de yngste. Gutter har gjennomgående en mye mer aggressiv og offensiv kjørestil enn jenter. Det gir seg først og fremst utslag på harde tråkk på gassen, men guttene tråkker også hardt på bremsepedalen mye oftere enn jentene, sier Skovly.

Menn med høy fart

Når det kommer til høy fart er det menn generelt som gjør seg bemerket.

- De aller fleste bilene blir kjørt veldig pent, men når vi måler veldig høy fart står menn for 9 av 10 kilometer som kjøres fortere enn maksfarten i Norge, 110 km/t, og de står for 95 % av kjøringen over 170 km/t.

I følge kjørestatistikken er det kun i ett alderssegment hvor menn oppnår bedre score på akselerasjon enn kvinner - og det er i midten av trettiårene.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik, men en skal ikke se bort fra at dette er aldersperioden hvor menn har fått sitt første barn og dermed tar det litt mer pent i trafikken, sier Svein.

Nordlendinger og hedmarkinger med mest flyt

Statistikken viser at det er nordlendingene og folk i Hedmark som er flinkest til å kjøre med flyt, mens det er vestlendingene som har den mest aggressive kjørestilen.

- Bergenserne bråbremser mest, mens folk fra Haugesund er hardest på gassen.

- Lokale bykamper er alltid litt morsomt og for eksempel ser vi at Porsgrunn slår Skien, og Sarpsborg slår Fredrikstad når det kommer til å kjøre pent, sier Skovly.

Tallenes tale

Her er Norges 20 største byer med landet for øvrig. På topp er det med best kjørescore.

Plassering Sted

1 Tromsø

2 Bodø

3 Arendal

4 Oslo

5 Sandefjord

6 Landssnittet - Norge

7 Trondheim

8 Moss

9 Porsgrunn

10 Drammen

11 Sarpsborg

12 Skien

13 Larvik

14 Stavanger

15 Kristiansand

16 Tønsberg

17 Fredrikstad

18 Sandnes

19 Ålesund

20 Haugesund

21 Bergen

Fylkesstatistikken for kjørescore ser slik ut:

Plassering Fylke

1 Hedmark

2 Finnmark

3 Trøndelag

4 Nordland

5 Oppland

6 Troms

7 Oslo

8 Buskerud

9 Aust-Agder

10 Akershus

11 Telemark

12 Vestfold

13 Østfold

14 Møre og Romsdal

15 Vest-Agder

16 Sogn og Fjordane

17 Rogaland

18 Hordaland