Gjelden vokser saktere enn før

Veksten i innenlandsk gjeld har falt til det laveste nivået hittil i 2018. Årsveksten fram til juni var på 5,8 prosent, ned fra 6,1 prosent måneden før.

Illustrasjonsfoto  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

nyheter

Kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.632 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tallet omfatter gjeld hos husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes samlede gjeld var på 5,8 prosent ved utgangen av juni – uendret fra forrige måned. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.364 milliarder.


Første innskudd i oljefondet på over to år

Endelig kan regjeringen sette penger inn på oljefondet, takket være økningen i oljeprisene.

 

For de ikke-finansielle foretakene økte gjelden 6 prosent i de tolv månedene fram til juni, mens tolvmånedersveksten var på 6,7 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2 er blant annet et viktig verktøy for Norges Bank når styringsrenta settes.

(©NTB)