Ønsker veilys til Store Taskeby

Store Taskeby bygdelag syns det er på tide med bedre veilys i bygda.

DÅRLIG BELYST: Store Taskeby i Skjervøy. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

nyheter

I et brev til Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen skriver Inger Brækkan og Finn Konst i bygdelaget at det på en veistrekning på 2,7 kilometer er syv veilys. Armaturene er ifølge bygdelaget fra 1971 og ble i sin tid montert av beboerne selv. Ikke alle lysene virker 47 år etterpå.

Bygdelaget viser til at bygda vokser og at trafikken langs veien øker.

– Alle husene i bygda er bebodd, så det med gatelys har fått en annen betydning med tanke på trygghet, trivsel og trafikksikkerhet enn for noen år siden, sier bygdelaget, som avslutter med å si at man håper å bli prioritert denne gangen.