Forandrer organiseringen

Et samlet kommunestyre fulgte tilrådningen fra rådmann Stig Kjærvik om fremtidig organisering av administrasjonen i Lyngen kommune.

RÅDMANN: Stig Kjærvik. Foto: Arne Teigen 

nyheter

Alternativ to blir foretrukket med virkning fra årsskiftet.

Utgifter på 1.550.000 kroner innarbeides i økonomiplanen. Kjærvik forsikrer at kommunen vil ta inn det beløpet.

Arbeidet med ny administrativ organisering begynte for snart to år siden. Rapport fra et konsulentfirma danner grunnlaget for konklusjonene.

Stig Kjærvik opplyser at rapporten omhandler primært organiseringen rundt administrative funksjoner på rådhuset.

– Det vil være nødvendig også å se på enheter som kan organiseres bedre gjennom samarbeid med andre kommuner og innad i egen kommune. Dette ut fra krav til kompetanse, nye oppgaver, nye lover og forskrifter samt behov for effektivisering og kostnadskontroll, sier Kjærvik.

Modellen vil i stor grad kunne løses med dagens personell.

– Det vil imidlertid være behov for å styrke stabsfunksjonen med en leder som har avdelingsledere for henholdsvis økonomi og personal, forteller Stig Kjærvik.

For rådmannen er det uaktuelt å ansette assisterende rådmann.