Utdanner frivillige instruktører

Friskliv og mestring ønsker å få utdannet minst seks frivillige instruktører til programmet «Sterk og stødig» i Lyngen.
nyheter

Instruktørene skal fronte et nytt tilbud for bedret folkehelse i nærmiljøet i hele kommunen, opplyser Ann-Heidi Adriansen i ei pressemelding.

Hun er ergoterapeut/hjemmetrener i Hverdagsrehabiliteringsteamet.

Adriansen opplyser at «Sterk og stødig» er en nasjonal modell for aktivitetsgrupper for seniorer og er et ledd i satsingen på forebyggende helsearbeid. Friskliv og mestring er ansvarlige for å få tilbudet på beina, og inngår gjerne samarbeid med lag og foreninger om å drifte tilbudet. I tillegg må kommunen ha frivillige med i prosjektet.

Målgruppen for treningen er eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Deltakerne møtes en gang per uke på dagtid. Treningene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Lyngen.

– Målet er at hver bygd som ønsker det, skal ha sitt eget tilbud, sier Ann-Heidi Adriansen.