– Dette betyr slutten for nye olje – og gassfelt i Norge

Natur og ungdom krever at statsbudsjettet prioriterer en krisepakke for klimaet.

Tankeren Torill Knutsen laster olje fra Goliat-feltet i Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

nyheter

FNs klimapanel (IPCC) kom mandag med en ny rapport som viser at det haster med å få bukt med farlige klimaendringer. Ifølge CICERO Senter for klimaforskning må verden gjennom endringer i et omfang som aldri før er blitt sett.

– Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved CICERO i en pressemelding.

Kraftige utslippskutt

Å redusere klimagassutslippene i tråd med 1,5 gradersmålet innebærer kraftige utslippskutt som vil kreve at storsamfunnet endrer store samfunnssystemer som energiproduksjon, transport, infrastruktur og industri, ifølge forskningslederen.

Samset lister opp følgende eksempler fra rapporten:

  •  Mellom 50 og 60 prosent av elektrisiteten være produsert av fornybare kilder innen 2030 og mellom 60 og 80 prosent innen 2050. I dag er andelen ca 25 prosent.
  •  I alle scenarier må andelen kjernekraft økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050.
  • Forbruket av olje må reduseres opp mot 40 prosent innen 2030 og opp mot 90 prosent innen 2050. Forbruket av gass må mer enn halveres innen 2050 i de fleste scenarier.
  • Forbruket av kull må reduseres med opp mot 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050. Det betyr at vi må slutte å bruke kull så fort som mulig.
  • Utslipp fra industrien må reduseres med 75 prosent til 90 prosent innen 2050. Effektivisering av dagens prosesser vil ikke være tilstrekkelig.

– Slutten på nye oljeprosjekter

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord tar rapporten alvorlig.

– Dette betyr slutten for nye olje –og gassfelt i Norge, og at vi må starte nedtrappingen umiddelbart, sier han i en pressemelding.

Han mener rapporten må mane den norske regjeringa til handling:

– Forskjellen på om vi klarer å begrense oppvarmingen til halvannen grad, eller om det blir mer, er et spørsmål om liv og død. Vi risikerer å ødelegge alle verdens korallrev, og drive millioner på flukt. Ekstremværet i sommer viste oss hvor farlig klimaendringene allerede er blitt. Vi kan ennå unngå at flom, skogbranner, tørke og livsfarlige hetebølger blir normalen, men vinduet er i ferd med å lukke seg, sier Eiterjord.

Han påstår at regjeringens klimapolitikk tar Norge med til en klode som er tre grader varmere.

– Det er ikke en framtid vi vil ha. Hvis dagens politikere skal kunne se oss som er unge i øynene i framtida, må de legge om norsk klimapolitikk totalt. Dette betyr slutten for nye oljeprosjekter i Norge, og at vi må starte nedtrappingen umiddelbart. Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn vi noensinne kan bruke, og regjeringa kan ikke fortsette å dele ut nye olje- og gasslisenser, sier Eiterjord.

Krever krisepakke i statsbudsjettet

Organisasjonen vil mandag kreve en krisepakke for klimaet i statsbudsjettet.

– Norske politikere har visst om klimaproblemet lenger enn jeg har levd, likevel er Norge et av få land i hele Europa som ikke har klart å kutte utslippene siden 1990. Det er på tide at politikerne slutter å snakke om klimaendringene som “vår tids største utfordring” og begynner å gjøre noe. Klimaet trenger en krisepakke hvor alle områder i samfunnet skal ned på null utslipp.

Vil satse på forskning

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide, sier klimautfordringene krever tett og forpliktende internasjonalt samarbeid, men at de også fordrer et tungt nasjonalt ansvar.

– Alle land må redusere sine utslipp så mye og så raskt som mulig om vi sammen skal unngå irreversible klimaendringer. Verden må gjøre seg langt mindre avhengig av fossile energikilder. For faktisk å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050, mener Arbeiderpartiet at innsatsen i klimapolitikken må styrkes betraktelig både innenlands og utenlands, sier Eide i en pressemelding.

Han påpeker at Norge har unike muligheter til å skape nye satsingsområder som vil ha stor global etterspørsel, særlig innenfor kraftkrevende industri med CO2-håndtering, nullutslipp i marine kjøretøy og flytende havvindteknologi. Å satse på forskning og teknologiutvikling som både kutter utslipp hjemme og globalt er bra for klimaet, og vil samtidig kunne gi markedsfortrinn i et globalt marked i endring.

– Omstillingen til et mer klimavennlig samfunn må vi uansett igjennom. Det er ved å gripe muligheten denne omstillingen til et nullutslippssamfunn gir allerede nå, at vi best utnytter våre naturlige fortrinn. Klimapolitikk er også næringspolitikk, og det haster med å satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape nye arbeidsplasser over hele landet, sier Eide.