Varsler ekstra høy vannstand i nord

Det er fare for mindre oversvømmelser i Nord-Norge tirsdag på grunn av høy vannstand. Vannstanden kan bli opptil en halv meter høyere enn normalt.

springflo: Meteorologisk institutt varsler ekstra høy vannstand i Nord-Norge i løpet av tirsdag. Bildet er fra en tidligere springflo på Skjervøy. foto: kjetil m. skog  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel og advarer om at det er fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Det oppfordres til å vise forsiktighet ved ferdsel i strandsonen ved stormflo og høye bølger. Høyest vannstand er ventet ved flo mellom klokken 1 og 5 natt til tirsdag og mellom klokken 13 og 17 tirsdag ettermiddag.

Det er samtidig meldt om opptil stiv kuling flere steder langs kysten av både Nordland, Troms og Finnmark.