Widerøe varsler rutekutt

Flyselskapet ikke fornøyd med regjeringens statsbudsjett. Nå varsler de rutekutt.
nyheter

I en pressemelding som nettstedet hangar.no refererer til skriver Widerøe at forslaget til statsbudsjett " ikke er tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge".

Widerøe viser til at selv om flypassasjeravgiften differensieres noe, så er ikke det nok. I klartekst melder flyselskapet at statsbudsjettet vil få konsekvenser for Widerøes flytilbud framover.

"Vi vil nå gå igjennom vårt tilbud og vurdere hvilke ruter som må reduseres samt hvilke destinasjoner som vil kuttes fra Widerøe-kartet. Widerøe vil komme tilbake til dette så snart dette er klart. Dette vil sannsynligvis ta noen uker", sier Widerøe i pressemeldingen.

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, sier til Nettavisen at flyselskapet hadde et håp om et ordentlig kutt i flypassasjeravgiften.

- Vi hadde en forhåpning om et kutt i avgiftene som monner. Det som kommer er for lite. Det vil ikke ha noen effekt, sier Silje Brandvoll.

Hun sier til Nettavisen at kuttene vil komme på de minste rutene med lavt trafikkgrunnlag.

- Vi må gå gjennom ruteregnskapet, men det er naturlig nok mange distriktsruter der trafikkgrunnlaget er begrenset som er mest utsatt, sier hun.