– De var rimelig sjokkert

Fylkespolitikere fra Troms Høyre var forrige uke på besøk i Kvænangen.

ULOVLIG SØPPELFYLLING: Under befaring på Fv 367 fant politikerne en ulovlig søppelfylling mellom Navit og Sørstraumen. Alle foto: Privat 

OVERLEVERTE: Ronald Jenssen overleverte konsesjonspapirene til Ole-Johan Rødvei, som skal bringe dem videre til rette instans. 

BESØK: Håvard Kyvik Gulliksen, Anne Gerd Jonassen, Christine B. Killie og Ole-Johan Rødvei. 

nyheter

Under besøket var de blant annet på befaring på Fv 367 i Kvænangsbotn, der de skulle få se den dårlige veistandarden.

– I tillegg til å få vist fram veien, oppdaget vi en ulovlig søppelfylling mellom Navit og Sørstraumen, sier varaordfører og leder i Kvænangen Høyre, Ronald Jenssen.

– De besøkende var rimelig sjokkert, både over veistandarden og søppelfyllinga, legger han til.

Tar saken videre

Også den omstridte anleggsveien, Kvænangsbotn-Suoikajavri, ble besøkt. Der tok lokalpolitikerne opp problematikken med stenging av veien for allmenn ferdsel.

– I konsesjonspapirene står det blant annet at veien skal være åpen for allmenn ferdsel. Disse ble overlevert til Ole-Johan Rødvei, som har lovet å bringe papirene til rette instans, sier Jenssen.

Spleiselag

Besøket ble avlsuttet med befaring av Fv 331 ut mot Stajord, og også her lot fylkespolitikerne seg sjokkere av den dårlige veistandarden.

Varaordføreren orienterte om at kommunen har satt av penger i budsjettet til et spleiselag med fylket, slik at man kan få fast dekke på veien.

– Vi vil invitere de andre partiene i kommunestyret til å bruke litt av pengene kommunen fikk fra Havbruksfondet til å gå inn med en større andel i et eventuelt spleiselag, sier Jenssen.

– Samtidig understreket jeg til representanten fra samferdselskomiteen at veien er et fylkeskommunalt ansvar.