– Enorm verdiøkning for veitransporten

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) legger i dag fram en rapport med status på næringstransporten på veiene i de to nordligste fylkene.
nyheter

– Rapporten viser en enorm verdiøkning for veitransportene de seneste årene, og det er sjømatnæringen som dominerer, heter det i pressemeldingen fra fylkeskommunen.

Rapporten er utarbeidet av Transportutvikling AS på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og inneholder oppdatert informasjon om nærings- og godstransporter i fylkene.

Dette er gjort for å kartlegge status for transportomfang som innvirker på veibelastning, ferger og øvrig transportinfrastruktur. På den måten har fylkene grunnlagsdata når man skal prioritere tiltak i de kommende årene.

– Rapporten understreker viktigheten av at det etableres et tiårig nasjonalt opprustningsprogram for fylkesveiene, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo i pressemeldingen.

– Det vil være helt avgjørende for at nasjonen Norge skal kunne nyte godt av den enorme verdiskapingen og veksten som skjer og transporteres over fylkesvei, legger han til.

Prestbakmo sier fylkeskommunene ikke har mulighet til å sørge for et framtidsrettet fylkesveinett med dagens økonomiske rammer. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med, mener han.

Noen av hovedfunnene:

  • Transportstrømmene øker

– Transportstrømmene på veinettet i Troms øker både på riks- og fylkesveinettet. De største går med regulære transporter langs E6 sør for Nordkjosbotn, rundt Tromsø og E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

  • Betydningen av fylkesveiene øker

– Store deler av transportstrømmene på riksvei kommer fra fylkesveinettet og er økende. Fylkesveistrekningene med størst næringstransport i Troms er FV855/FV86 E6 (Buktamo) og Senja, FV 866 og mellom E6 (Langslett) og Skjervøy (FV866), FV 825 mellom E6 og Årstein (Gratangen), FV 861/862 Finnsnes – Senjahopen, FV 851 E6- Sjøvegan, FV 91 Fagernes – Olderdalen og FV 83 Revsnes – Harstad og FV 863 Tromsø- Hansnes.

  • Næringstransporten øker

– Dagligvarenæringen stod for rundt 17 prosent av transportarbeidet i Troms og Finnmark i 2017. Landbruk stod for 13 prosent, mens fangstnæringen stod for 11 prosent. Havbruksnæringen stod i 2017 for 14 prosent av transportarbeidet i fylkene - en økning på 65,6 prosent fra 2014.

  • Økende trafikk mellom Troms og Finnmark

– Det er sjømatnæringen som i 2017 stod for mesteparten av transporten på E6 mellom Troms og Finnmark (43 prosent). Deretter følger dagligvarer, landbruk, petroleum og avfall. Trafikken har økt fra 2016, og med de utbedringer som er foretatt og foretas, kan man forvente økt trafikk på denne strekningen framover.

  • Verdiskapningen undervurderes

– Registreringsprosedyrene for utgående transporter over grensene undervurderer verdiskapningen i Nord-Norge, da transporter som går ut fra Troms og Finnmark kan registreres på andre opprinnelsesfylker. Det antas at undervurderingen kan ligge på over to milliarder norske kroner på de to stasjonene Kilpisjärvi og Kivilompolo, men tollregionen er i gang med statistiske opprettinger og forbedring av prosedyrene.