Vurderer å blåse liv i plankontor i Nord-Troms

Skjervøy kommune sliter på plansiden. Nå kan det på nytt bli felles plankontor i regionen.

PLAN FOR PLANKONTOR: Skjervøy-politikerne har håp om å få et samarbeid på plansiden i Nord-Troms igjen. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

nyheter

Formannskapet i Skjervøy gikk nemlig enstemmig inn for vedtaket om å stille seg positiv til å vurdere en gjenopptaking av et «forpliktende plansamarbeid i Nord-Troms», som det heter i innstillingen fra Rådmannen.