Mevik stiller til gjenvalg som ordfører

Nå er valglista til Kvænangen Arbeiderparti klar.

2015: Eirik Losnegaard Mevik på valgnatta i 2015. Her er det klart at han blir ordfører. Kristin Anita Hansen (t.h) stiller også til gjenvalg for Arbeiderpartiet.   Foto: Isabell Haug

nyheter

Denne uka ble forslaget til ny valgliste for Kvænangen Arbeiderparti godkjent av nominasjonsmøtet. Dagens ordfører Eirik Losnegaard Mevik stiller til valg som ordførerkandidat, og Vera Eilertsen-Wassnes står oppført som andre kandidat og kan dermed bli varaordfører.

Flere av de samme

– Med dem er også stort sett hele den nåværende kommunestyregruppa, samt flere fra forrige valgliste. Dette ser vi som svært positiv da det viser at vi har hatt et godt samarbeid i gruppa og det igjen har bidratt til at alle er motiverte til å fortsette å jobbe til det beste for Kvænangen kommune, opplyser Reidar Eilertsen-Wassnes fra nominasjonskomiteen i en pressemelding.

Han legger til at komiteen er svært fornøyd med at noen nye også har funnet veien til lista.

– Vi representerer hele kommunen og har god spredning i alder, noe som viser at vi har stor bredde i blant våre medlemmer og velgere, sier Eilertsen-Wassnes.

– Initiativrik

Han mener Mevik bør fortsette som ordfører fordi:

– Han er faglig dyktig på mange felt og fleksibel. Skulle det være områder han føler han ikke helt holder, er han den første til å innhente tilstrekkelig kompetanse. Det jeg liker aller best er at han er initiativrik. Ett eksempel på det er omstillingsprosjektet, som i stor grad er hans.

– I tillegg er han synlig, både lokalt, regionalt og sentralt. Det er nok mange som har hørt om Kvænangen de siste tre årene.

Lista er slik:

1. Eirik Losnegaard Mevik, Jøkelfjord

2. Vera Marie Eilertsen-Wassnes, Burfjord

3. Jan Arne Jakobsen, Kjækan

4. Trine Kaasen, Burfjord

5. Ole J, Engebretsen, Kviteberg

6. Kristin Anita Hansen, Burfjord

7. Reidar Eilertsen-Wassnes, Burfjord

8. Susanne Belles Naim, Jøkelfjord

9. Esben Nøklan, Burfjord

10. Gretha Janne Lindberg, Segelvik

11. Kjetil Tunset, Burfjord

12. Mira Mathiassen, Jøkelfjord

13. Stein Gjøran Larsen, Badderen

14. Elisabeth Haukland, Burfjord 

15. Ørjan F. Kaasen, Burfjord

16. Lise Mjelde, Kjækan

17. Agnar Jakobsen, Kjækan

18. Inger Karen Svendsen, Jøkelfjord

19. August Engebretsen, Kviteberg

20. Sylvia Sletten, Reinfjord

21. Gunnar Johnsen, Segelvik

Nominasjonskomitè har bestått av Liv-Karin Knudsen Olset (leder), Reidar Eilertsen-Wassnes, Kjetil Tunset, Gretha Janne Lindberg og Agnar Jakobsen.