Fortsetter i Nord-Troms museum

Er vedtatt av kommunestyret i Lyngen.

SAMARBEIDER: Fiskarbondegården på Svensby og Lyngen kommune fortsetter i Nord-Troms Museum.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Lyngen kommune har også i fortsettelsen samarbeidsavtale med Nord-Troms Museum.

Tidligere ble avtalen blitt oppsagt med virkning fra årsskiftet.

Rolf-Magne Hansen (Ap) la i kommunestyret ikke skjul på at det lenge var misnøye lokalt med museets drift av Gamslett fiskarbondegård på Svensby. I løpet av 2018 har det imidlertid skjedd mye positivt.


Anbefalte at Lyngen fortsetter i Nord-Troms museum

Levekårsutvalget anbefaler enstemmig at Lyngen kommune fortsatt skal ha samarbeidsavtale med Nord-Troms museum.

 

 – Nå har Nord-Troms Museum et viktig ståsted i Lyngen, sier Hansen.

Han oppfordrer grunnskolen i Lyngen å bruke anlegget mer aktivt.

Lyngen kommune påtar utgifter på 200.000 kroner i hvert av de fire neste årene.

Vedtaket ble fattet mot to stemmer.


Fotograferte det beste med Lyngen

Katrine vant Instagram-konkurransen i Lyngen.