Informerer om regional plan for Ullsfjord-forbindelsen

Møte onsdag kveld på Breivikeidet.

INFORMASJOMSMØTE: Ann-Kristin Edvardsen i Statens vegvesen informerer om Ullsfjord-forbindelsen.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Informasjonsmøte onsdag kveld på Breivikeidet samfunnshus.

Bakgrunnen er at Troms fylkeskommune ønsker at det skal utredes en fergefri forbindelse over Ullsfjord til Lyngen. Ullsfjord-forbindelsen skal erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet-Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark.

Prosjektets mål er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 – Ullsfjord-forbindelsen.

I forbindelse med høringen om Regional plan for fylkesvei 91 Ullsfjordforbindelsen, arrangerer Statens vegvesen informasjonsmøte for alle interesserte onsdag 9. januar på Breivikeidet samfunnshus, opplyser vegvesenet.