VIND OG UVÆR I NORD-TROMS:

Pollfjelltunnelen åpen for trafikk

Fv 868 åpnes for trafikk etter et døgn.

STOR RASFARE I LYNGEN: Pollfjelltunnelen er stengt torsdag grunnet fare for ras.   Foto: Arne Teigen

nyheter

Pollfjelltunnelen på strekningen Fv 868 Oteren–Lyngseidet i Lyngen ble torsdag formiddag stengt på grunn av stor rasfare.

Etter ganske nøyaktig et døgn, meldes det fredag at veien åpnes for trafikk fra klokken 1130.