Statlig selskap tar over Kvænangsfjellet

Det statlige veibyggingsselskapet Nye Veier vil trolig få oppdraget med å bygge ut strekningen på E6 over Kvænangsfjellet.
nyheter

I tillegg til E6 Kvænangsfjellet, ønsker regjeringen å gi selskapet ansvaret for E6 Øyer-Otta i Oppland og E16 Kløfta-Kongsvinger i Akershus og Hedmark.

– Jeg har stor tro på at Nye Veier vil bygge ut disse strekningene på en rask og kostnadseffektv måte, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Nye Veier ble etablert som et statseid aksjeselskap i 2015, og overtok ansvaret for utbygging og drift av flere motorveier fra Statens Vegvesen. Målet er å bygge veier i Norge på en bedre og mer effektiv måte, slik at man får mer vei for pengene.

De tre strekningene selskapet nå ser ut til å få ansvaret for, inneholder flere prosjekter som ligger inne i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Kvænangsfjellet har oppstart i inneværende femårsperiode, med unntak av Kvænangsfjellet sør, som startes opp i den siste perioden.

Regjeringa gir selskapet en fast sum på 5 milliarder kroner i året.

– De har også mulighet til å bestemme rekkefølgen på utbygging av strekningene selv. Selskapet har i tillegg involvert entreprenører tidlig i prosessen, slik at kostnadene er mer under kontroll, sier samferdselsministeren.

– Det har gitt svært gode resultater og mer vei for pengene, legger han til.

Departementet skal legge frem forslaget om overføringene i Stortinget. Samtidig vurderer regjeringen å overføre enda flere strekninger til selskapet i ny transportplan som legges fram i 2021.