Her må du senke farta

Statens vegvesen utfører vedlikeholdsarbeid.

30 sone  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Mellom 4. februar og 5. mai vil det bli lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på E6 i Manndalen, i Kåfjord kommune.

Det er Statens vegvesen som melder dette på sine nettsider.