Må si opp syv ansatte: —Utrolig tragisk for bygda

Vaskeriet i Storfjord tapte på anbudet til UNN. Nå må syv ansatte gå, og vaskeriet reduserer driften til kun tre dager i uken.

SISTE LEVERANSE: I disse dager ferdigstiller vaskeriet i Oteren den siste leveransen til UNN i Tromsø. Når den er levert, må vaskeriet redusere driften til kun tre dager i uken.  Foto: Foto: Are B. Elvestad

nyheter

Første februar gikk kontrakten til vaskeriet Breeze Troms ut med UNN. Nå ferdigstiller de siste lass fra sykehuset. Når det er levert, må syv ansatte gå. Da står de igjen med 26 ansatte, der alle unntatt seks av disse vil få redusert stillingene sine.