Kontroll ved Kilpis: Syv kjøretøy fikk bruksforbud

Vogntogene hadde ikke egnede vinterdekk.
nyheter

iTromsø: Søndag kveld kontrollerte Statens vegvesen 41 tunge kjøretøy ved tollstasjonen på Kilpisjärvi.

Syv av kjøretøyene hadde ikke dekkutrustning som var egnet på is eller snødekke, og fikk dermed bruksforbud.


Lastebileierforbundet vil saksøke bedrifter som bruker vogntogverstinger

– Hvis prisen for transporttjenestene knapt dekker dieselkostnadene, så bør det ringe noen bjeller, sier Frank Lauritz Jensen i Norsk Lastebileierforbund (NLF).