Øver langs veien i midt-Troms

Trafikanter bes være ekstra varsomme langs veien.

Illustrasjonsfoto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter  Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

nyheter

Øvelsen "Snøpanser" blir gjennomført av Hæren denne uka, fra 11. til 15. februar. Det er Brigade Nord med underavdelingen Panserbataljonen og allierte styrker fra US Marine Corps, som for tiden er stasjonert på Setermoen, som gjennomfører øvelsen.

Dette opplyser Hæren i en pressemelding.

For å kunne gjennomføre mest mulig realistisk, og for å oppnå best treningsutbytte, gjennomføres deler av øvelsen langs offentlig vei. Dette på E6 fra Heia (Balsfjord kommune) til Setermoen (Bardu kommune).

Forflytning langs offentlig vei vil i den grad det er mulig, gjennomføres til tidsrom hvor det normalt er mindre trafikk. Forsvaret ber alle trafikanter være ekstra varsomme i aktuelt område.